Näidisleht

Selline näeb välja digilehe näidis. Lehekülgi saate vahetada noolega nuppudelt. Sisu suurendamiseks või vähendamiseks kasutage pluss- ja miinus nuppe. Lehe avamiseks täisekraanil vajutage 4 noolega nuppu. Täisekraanilt väljumiseks vajutage sama nuppu uuesti või klõpsake klaviatuurilt “ESC” nuppu.

naidis