Saarte Hääl 04.01.2018

  • Ministeerium peab Orisaare tervisekeskust vajalikuks
  • Lümanda keskusehoone ehitus lükkub tulevikku
  • Noored tahavad säilitada Kihelkonna kooli
  • Ajateenistust alustas vaid üks kutsealune

Selle lehe sisu nägemiseks logige oma kontoga sisse.

Oma kehtivate pakettide ja maksete osas saate ülevaadet Konto menüüst.