Saarte Hääl 04.01.2018

  • Ministeerium peab Orisaare tervisekeskust vajalikuks
  • Lümanda keskusehoone ehitus lükkub tulevikku
  • Noored tahavad säilitada Kihelkonna kooli
  • Ajateenistust alustas vaid üks kutsealune

Selle lehe sisu nägemiseks logige oma kontoga sisse. Konto puudumisel valige menüüst sobiv pakett ja registreeruge digilehe lugejaks.

Kui olete äsja konto registreerinud, siis teostage esmalt pangaülekanne, vastavalt oma valitud paketile. Ülekande laekumist kontrollitakse manuaalselt ja teie konto avatakse 2 tööpäeva jooksul.

Oma kehtivate pakettide ja maksete osas saate ülevaadet Konto menüüst.